Legislativa

Zákon 56/2001 Sb.

Upravená kategorizace vozidel

Původní děleníNové dělení od 1.1.2015
M, N, OM, N, O
LA - LE, LML1e - L7e + podkategorie
TT + T5
SS (+ úprava podkategorií
OTR
RZ
(T + R)C

Silniční vozidla

 • určená k přepravě osob a nákladu na pozemních komunikacích
 • kategorie M, N, L, O
 • speciální automobily
  • vozidla s účelovým využitím (např. obytná, kancelářská, montážní, dílny...)
  • vždy uvedeno v TP
  • odlišná lhůta STK a ME (1 rok)

Zvláštní vozidla

 • vozidla primárně určená k práci mimo pozemní komunikace
 • ma pozemních komunikacích se mohou pohybovat při splnění podmínek zákona
 • kategorie S, T, C, OT, R, Z
 • nepodléhají STK ani ME s výjimkou traktorů a jejich přívěsů

Příklady lhůt technických prohlídek

VozidloLhůta prohlídky (roky)
M1, mcelk do 3500 kg4 - 2 - 2
M1, mcelk nad 3500 kg1 - 1 - 1
N14 - 2 - 2
N1, speciální1 - 1 - 1
M1, obytný, mcelk 2800 kg4 - 2 - 2
M1, obytný speciální, mcelk 2800 kg1 - 1 - 1
L3e, mprov 403 kg4 - 2 - 2
L7e, mprov 410 kg4 - 2 - 2
Z (dříve R)nepodléhá prohlídkám
L7e, mprov 330 kgnepodléhá měření emisí

Druhy technických prohlídek

 • pravidelná
  • lhůty dle zákona
 • opakovaná
 • před schválením technické způsobilosti
  • k vozidlu neexistuje TP ani COC
  • k vozidlu existuje TP, ale byla provedena přestavba
 • před registrací
  • vozidlo má čistopis TP nebo COC, ale není registrováno
 • nařízená
  • Policií ČR na základě silniční kontroly
 • evidenční kontrola
 • na přání zákazníka

Kdo podléhá měření emisí

 • § 41 Pravidelné měření emisí
  • Provozovatel silničního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu přistaví toto silniční vozidlo k pravidelnému měření emisí jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.

2002/24/ES: Provozní hmotnost = hmotnost motocyklu připraveného k jízdě bez řidiče

168/2013/ES účinnost od 1.1.2015: Provozní hmotnost = hmotnost motocyklu připraveného k jízdě včetně řidiče