Legislativa

Lhůty přistavení k pravidelné technické prohlídce (PTP) silničních a zvláštních vozidel, které před zápisem do registru vozidel nebyly registrovány v jiném státě

Kategorie vozidla Lhůta PTP (rok) Druh vozidla
od data 1. registrace ode dne provedení předchozí PTP
M1 s výjimkou vozidel viz *) 4 2 Osobní automobil
Speciální automobil
Vozidlo zvláštního určení
M2, M3   1 1 Autobus
N1 s výjimkou vozidel viz *) 4 2 Nákladní automobil
Speciální automobil
Vozidlo zvláštního určení
N2, N3   1 1
O1 nebrzděné 6 4 Přípojné vozidlo
Vozidlo zvláštního určení
O1 brzděné 4 2
O2  
O3, O4   1 1
L s výjimkou vozidel viz *) 6 4 Motocykl
L do 50 m3 nebo do 50 km/h-1
opatřen šlapadly
nepodléhá
Z konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu
s výjimkou vozidel viz *)
4 2 Ostatní vozidla
Motocykl - sněžný skůtr
*) Vozidla kategorie
M1, N1, L, Z
konstrukčně určena k pohybu na sněhu nebo ledu
 • s právem přednosti v jízdě
 • zapsané v evidenci vozidel taxislužby
 • určené půjčovnou vozidel k nájmu
1 1  
C, T, R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h-1 4 2 Traktor a jeho přípojné vozidlo
C, T, R s konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h-1 4 4
Tento přehled byl vypracován na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 193/2018 Sb.

Druhy technických prohlídek

 • pravidelná
  • lhůty dle zákona
 • opakovaná
 • před schválením technické způsobilosti
  • k vozidlu neexistuje TP ani COC
  • k vozidlu existuje TP, ale byla provedena přestavba
 • před registrací
  • vozidlo má čistopis TP nebo COC, ale není registrováno
 • nařízená
  • Policií ČR, na základě silniční kontroly
 • evidenční kontrola
 • na přání zákazníka