Užitečné informace

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

vozidlodoba od první registrace
(nové vozidlo)
doba periodických prohlídek
M1 osobní automobil (do 9 osob)
N1 nákladní automobil (do 3,5t)
4 roky2 roky
L1 motocykl o obsahu motoru do 50cm3, nebo konstr. rychlosti 50km/h6 let4 roky
L3 motocykly o obsahu mot. nad 50cm3, nebo konstr. rychlosti nad 50km/h4 roky2 roky
O1 přívěs za osobní automobil6 let4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg4 roky2 roky
Vozidla autopůjčovny a vozidla s právem přednosti jízdy, speciální vozidla1 rok1 rok
Vozidla autoškoly2 roky2 roky

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje odbor dopravy na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

  • Originál technického průkazu ze země původu vozidla
  • Osvědčení o registraci vozidla (ORV) pokud bylo v zemi původu vydáno

Pro naše zákazníky provádíme technickou kontrolu dovezeného vozidla a kontrolu všech dokladů dle § 34, odst.3, zák. 56/2001 Sb.(226/2006Sb.) vč. vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě resp.odboru dopravy.

Informativní prohlídka na žádost zákazníka

Kupujete auto a chcete zjistit jeho technický stav? Nebyli jste spokojeni s prací autoservisu? Využijte možnosti provedení informativní technické prohlídky na žádost zákazníka. Tato prohlídka slouží pouze pro Vaši informaci, nedělá se záznam do technického průkazu vozidla.