Užitečné informace

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje odbor dopravy na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

  • Originál technického průkazu ze země původu vozidla
  • Osvědčení o registraci vozidla (ORV) pokud bylo v zemi původu vydáno

Pro naše zákazníky provádíme technickou kontrolu dovezeného vozidla a kontrolu všech dokladů dle § 34, odst.3, zák. 56/2001 Sb.(226/2006Sb.) vč. vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě resp.odboru dopravy.

Informativní prohlídka na žádost zákazníka

Kupujete auto a chcete zjistit jeho technický stav? Nebyli jste spokojeni s prací autoservisu? Využijte možnosti provedení informativní technické prohlídky na žádost zákazníka. Tato prohlídka slouží pouze pro Vaši informaci, nedělá se záznam do technického průkazu vozidla.